Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

HIỆP MỸ HƯNG

Hotline: 0835 825 333

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái nối dài, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp xây dựng, xây lắp cầu đường.   

Cấu kiện cơ khí phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.                                       

Cơ khí phục vụ giao thông, cầu đường.                                                 

Thiết kế, xây dựng nhà tiền chế.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp xây dựng, xây lắp cầu đường.

Cấu kiện cơ khí phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

Cơ khí phục vụ giao thông, cầu đường.

Thiết kế, xây dựng nhà tiền chế.

HỘ LAN ĐƯỜNG GOM DÂN SINH – NGÃ BA HUẾ

Ngày 25/11/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm với tổng diện tích 45.452m2; tổng mức đầu tư hơn 144,7 tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết xác lập hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ các đường ngang dân sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt.

Trong đó, Công ty TNHH Hiệp Mỹ Hưng tham gia dự án với 6,5 km hộ lan dọc tuyến đường dân sinh.

Dự án khác

Facebook